NA SKRÓTY...  
  PROJEKTOWANIE - INTELIGENTNY BUDYNEK
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
   ROZWIĄZANIA MOLEX PREMISE NETWORKS
   ROZWIĄZANIA KRONE
POMIARY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
   STANDARDY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
SERWERY SIECIOWE I SYSTEMY OPERACYJNE
 

 

SIECI KOMPUTEROWE


       TEST jest projektantem i wykonawcą sieci lokalnych (LAN) pracujących w standardzie Ethernet, FastEthernet, Giga Ethernet, Token Ring.

       W projektach uwzględniamy oprogramowanie do zarządzania sieciami komputerowymi, oparte na protokole SNMP i HTTP. W szczególnie odpowiedzialnych instalacjach stosujemy rozwiązania zawierające mechanizmy strukturalnej niezawodności umożliwiające automatyczną rekonfigurację sieci w celu minimalizacji skutków ewentualnych awarii.


OKABLOWANIE STRUKTURALNE

       TEST jest wykonawcą okablowania sieci teleinformatycznych wraz z instalacją energetyczną ogólną i chronioną a także urządzeniami podtrzymania zasilania. Okablowanie sieci komputerowych wykonujemy w standardach UTP, STP i technice światłowodowej, Wykonujemy również specjalistyczne pomiary okablowania wykonanego w oparciu o kable skrętkowe i światłowodowe.

TEST wykonuje kompleksowe okablowanie w zakresie:
a) sieci logicznych w standardach:
- KRONE,
- MOD-TAP, (www.mod-tap.com.pl)
- ALCATEL,
- Lucent Technologies (AT&T)
b) sieci teletechnicznych:
- rejestracji czasu pracy,
c) sieci energetycznych:
- wydzielonego zasilania dla urządzeń komputerowych,
- zasilania ogólnego,
- wydzielonego zasilania z urządzeń UPS,
które wykonywane są przede wszystkim w standardzie LEGRAND.

Podstawowe technologie wykonywanych sieci logicznych opieramy na:
1. Molex Premise Networks (dawniej MOD-TAP), www.mod-tap.com.pl
2. KRONE

Rozwiązania Molex Premise Networks

       Molex Premise Networks rozwijał się dostarczając początkowo rozwiązań w zakresie okablowania oparte na kablu symetrycznym nieekranowanym (UTP). Postęp technologiczny umożliwił firmie rozwinięcie rozwiązań ekranowanych (STP), jak również techniki światłowodowej.
       Molex Premise Networks wzbogaca infrastrukturę budynku o okablowanie, puszki, tablice rozdzielcze, ramy, itp., czyli wszystko to, co umożliwia użytkownikowi budynku przesyłanie danych, głosu, obrazu oraz obsługę wszelkich innych systemów informacyjnych. Założeniem Molex Premise Networks jest oparcie produktu na najwyższej jakości modularnych komponentach, zapewniających pełne wzajemne dopasowanie i wymienialność, a przez to umożliwiających tworzenie kompletnych, strukturalnych systemów okablowania.
Molex Premise Networks oferuje zarówno najwyższej klasy komponenty, jak również usługi projektowe i wdrożeniowe niezbędne w celu dostarczenia kompletnego rozwiązania okablowania systemowego.

Kategorie rozwiązań Molex Premise Networks

Okablowanie budynków - obejmuje wszystkie elementy konieczne do stworzenia sieci okablowania strukturalnego, a więc: puszki, panele krosownicze, moduły przyłączeniowe, ramy dystrybucyjne i kable, etc.

Interfejsy - czyli wszystkie adaptery i baluny wymagane do przyłączenia sprzętu telekomunikacyjnego do okablowania strukturalnego.

Akcesoria - czyli testery, narzędzia i drobny osprzęt potrzebny do instalowania i konserwacji sieci okablowania strukturalnego.

Idea

System okablowania strukturalnego, którego idea powstała w latach siedemdziesiątych w firmie Molex Premise Networks, mógłby zostać porównany do systemu elementów modularnych, pozwalającego na zbudowanie odpowiedniej konfiguracji połączeń na miarę aktualnych potrzeb z możliwością rozbudowy i dokonywania daleko idących zmian przy użyciu takich samych elementów. System Molex Premise Networks jest uniwersalny - nie jest "dopasowany" do żadnego typu elementów aktywnych żadnego z producentów. Można by rzec, że daje absolutną swobodę wyboru elementów aktywnych.

System okablowania strukturalnego w obrębie danego obszaru (budynku lub grupy budynków) gwarantuje każdemu z możliwych użytkowników sieci możliwość włączenia dowolnego sprzętu, w dowolnym miejscu na tym obszarze i skorzystania z dowolnej obsługi telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej obsługiwanej przez ten system.

Składowe systemu

- Pierwszym i najważniejszym elementem jest sieć okablowania.
- Drugim elementem są adaptery, dzięki którym możemy włączać dowolnego rodzaju urządzenia do sieci.
- Trzecim elementem systemu są narzędzia, za pomocą których możemy instalować, łączyć, testować instalowaną sieć oraz takie narzędzia, jakie są niezbędne do wykonania podstawowych adaptacji w zastanym otoczeniu.
- Czwartym, ostatnim, (lecz wcale nie najmniej istotnym) elementem systemu (a nie zestawu przypadkowo dobranych elementów), jest techniczna pomoc dla użytkowników, instalatorów i projektantów.

Sieć okablowania

Sama sieć okablowania składa się z następujących elementów:
- główny kabel sieciowy (backbone, raiser, trunk),
- punkt rozdzielczy (distribution frame),
- przebieg poziomy (horizontal).

       Główny kabel sieciowy służy do rozprowadzania sygnału pomiędzy punktami rozdzielczymi. W telekomunikacji do tego celu używana jest wieloparowa skrętka zawierająca zwykle od 100 do 1200 par przewodnika, a w komputerowych systemach sieciowych najbardziej uniwersalnym kablem głównym jest światłowód. Sieciowym kablem głównym może być również kabel właściwy dla rozważanego interfejsu (np. Ethernet).

       Punkty rozdzielcze (inne nazwy, z którymi można się spotykać: pole krosowe, krosownica, przełącznica, pole rozdzielcze) służą do połączenia przebiegów poziomych wraz z głównym kablem sieciowym poprzez złącza pasywne, np. przełącznice, bądź poprzez złącza aktywne np. huby lub multiplexery albo poprzez kombinację tych typów. Punkty rozdzielcze dzielą się na:
1. główne (zawsze tylko jeden budynek lub obszar);
2. pośrednie (wszędzie tam, skąd będziemy rozprowadzać przebiegi poziome).

       Przebiegi poziome łączą punkty rozdzielcze wraz z gniazdami ujścia (equipment drop), które są instalowane w miejscach, gdzie chcemy zapewnić możliwość włączenia się w sieć użytkownikom. Tworzą one podstawową infrastrukturę połączeń dla obszaru okablowywanego, stanowiąc ok. 90 proc. całości okablowania, tym samym będąc najpoważniejszym składnikiem kosztów.

Kable przebiegów poziomych

       Kabel przebiegu poziomego jest jednym z najważniejszych elementów okablowania, ponieważ od niego zależy jakość i szybkość transmisji danych w sieci oraz żywotność całej instalacji.
Poza tym jest najtrudniejszym do ewentualnej wymiany elementem okablowania, ponieważ jest wmontowany pod podłogi, sufity lub w ściany budynku.
       Dużo łatwiej jest zmieniać elementy po obu końcach położonego kabla niż wyrywać na przykład sam kabel ze ścian lub listew maskujących, nie mówiąc o kosztowności i niewygodzie wykonywania takiej operacji.

Kable przebiegów pionowych

       Najbardziej uniwersalnym i jednocześnie najmniej kosztownym kablem w ogólnym rozrachunku jest nieekranowana skrętka 4-parowa (4-pair UTP).
       Po pierwsze 4-parowy kabel jest w stanie obsłużyć każdy ze znanych standardów, po drugie jest łatwy w instalacji ze względu na giętkość, niewielką średnicę, niewielką wagę oraz powszechnie stosowane samozaciskające i rozizolowujące kabel złącza typu IDC (Insulation Displacement Contacs).

       Istnieje pięć rodzajów - kategorii skrętki nieekranowanej (UTP) lub ekranowanej (STP), z czego w zasadzie trzy są w użyciu. Kable kategorii 1 i 2, pierwotnie stosowane w telekomunikacji, w chwili obecnej praktycznie nie są używane. Współcześnie więc standardowymi rozwiązaniami powszechnie stosowanymi na świecie są:
1. kable kategorii 3 - dla telekomunikacji,
2. kable kategorii 4 lub 5 - dla terminali, stacji sieciowych.
       Ze względu na specyfikę niektórych rozwiązań, np. konieczność przesyłania sygnałów wideo, dalekie przebiegi stosuje się inne typy kabli, np. światłowody lub kabel koncentryczny.

Filozofia wyboru

       Dokonując wyboru rodzaju kabla dla przebiegów poziomych powinniśmy rozważyć nasze potrzeby, potem warunki panujące w środowisku instalacji, dystans i wreszcie cenę samego kabla. Potrzeby zdeterminują kategorię kabla niezbędnego dla zaspokojenia naszych potrzeb (pamiętajmy, że jutro zaczyna się dziś), warunki panujące w miejscu instalacji zdecydują na przykład, czy otulina powinna być PVC, czy też FRD (o nikłej emisji gazów) oraz czy kabel powinien być ekranowany, czy nie.
       Dopiero po dokonaniu wstępnego wyboru rodzaju kabla, szacując jego cenę możemy wracać do początku cyklu i urealniać nasze potrzeby, znów pamiętając, że inwestora niezbyt zasobnego nie stać na oszczędności za wszelką cenę.
       Nie powinno się bowiem oszczędzać przy budowie fundamentów. Niewątpliwie skrętka nieekranowana jest tańsza, lżejsza, prostsza w instalacji i testowaniu, ale jeśli zależy nam na tym, aby kabel przebiegu poziomego nie zachowywał się jak antena nadajnika (np. w pobliżu monitora pracy serca pacjenta na oddziale intensywnej terapii) lub chcemy chronić kabel przed odbiorem silnych zakłóceń z zewnątrz, będziemy raczej stosować kabel ekranowany lub światłowodowy.
Jednakże warto zawsze zrobić próby transmisyjne, aby stwierdzić, czy jest konieczne użycie kabla niemal dwukrotnie droższego. wróć...


Rozwiązania KRONE

       TEST jest wykonawcą sieci strukturalnych w technologii Krone PremisNET. Jest to uniwersalny system okablowania strukturalnego do zintegrowanego przesyłania głosu, danych i obrazu przy wykorzystaniu zarówno kabli miedzianych, jak i światłowodów.
       System okablowania strukturalnego powinien umożliwiać budowę neutralnej systemowo i jednocześnie niezależnej od zastosowanych urządzeń końcowych wewnątrz budynkowej sieci teleinformatycznej, która w dzisiejszych czasach pełni w komunikacji przedsiębiorstwa rolę analogiczną do funkcji kręgosłupa i układu nerwowego w organizmie człowieka.

       KRONE PremisNET oferuje kompletne rozwiązanie systemu okablowania umożliwiające bezproblemową, zintegrowaną telekomunikację począwszy od sieci komputerowych poprzez systemy sterowania i automatyki, aż po najnowsze zastosowania takie jak multimedia, video-konferencje oraz animacje komputerowe.

Główne zalety systemu KRONE PremisNET to: - uniwersalność i elastyczność,
- niezawodność,
- ekonomiczna instalacja techniczna,
- trwałe, o długiej żywotności komponenty systemu,
- łatwość w instalacji i obsłudze.

       Dzięki modularnej koncepcji KRONE PremisNET dalsze rozszerzenia sieci teleinformatycznej są bezproblemowe i można je w pełni zintegrować z istniejącym już systemem. Tym samym posiadamy możliwość stopniowej rozbudowy swojego systemu okablowania.

       Komponenty KRONE PremisNET spełniają wszystkie najsurowsze wymagania norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, prEN 50173, a w wielu wypadkach daleko wykraczają w przyszłość, poza aktualnie obowiązujące normy, stając się podstawą nowych i narzucając standard na następne dziesięciolecia. Taka też sytuacja ma miejsce w przypadku najnowszego komponentu systemu KRONE PremisNET - modułu HIGHBAND, który może służyć do transmisji danych i głosu z częstotliwością do 350 MHz.
       Oprócz szerokiego spektrum elementów (patch paneli, modułów HIGHBAND, gniazd przyłączeniowych RJ45, itd.) służących do budowy okablowania w oparciu o kable miedziane, zarówno w wersji ekranowanej, jak i nieekranowanej, system zawiera kompletny zestaw elementów do budowy sieci teleinformatycznej w oparciu o kable światłowodowe.

       KRONE PremisNET bazując na najlepszych rozwiązaniach i patentach KRONE, jest szybki w montażu, łatwy w obsłudze, pewny i niezawodny. Niezawodność tą, dla każdej z takich instalacji, potwierdza 20-letnia gwarancja. Dzięki tak długiemu okresowi eksploatacji oraz dużej elastyczności systemu nie musimy przez szereg lat przeznaczać dodatkowych funduszy na sieć teleinformatyczną.

MODUŁ KRONE HIGHBAND

       Moduł KRONE HIGHBAND jest elementem alternatywnym do patch paneli z gniazdami RJ45, służącymi do budowy uniwersalnych krosownic w punktach dystrybucyjnych okablowania strukturalnego.
       Moduł HIGHBAND może być także wykorzystywany do budowy pośrednich punktów przejścia (transition point).
Szerokie spektrum produktów należących do grupy HIGHBAND pozwala na budowę przełącznic o różnych pojemnościach, konfiguracjach, parametrach i sposobach krosowania.
       Parametry techniczne modułu HIGHBAND pozwalają na wykorzystanie go w nowoczesnych sieciach do przesyłania danych, głosu i obrazu w szerokim paśmie częstotliwości i z dużymi prędkościami transmisji (np. FastEthernet, ATM, 155Mbps). Doskonałe wartości parametrów transmisyjnych modułu sprawiają, iz zaliczany jest on do elitarnego grona elementów kategorii 6 (parametry modułu są zgodne ze zgłoszonymi propozycjami kategorii 6). Moduł HIGHBAND oferowany jest w wersji ekranowej z unikalnym, pełnym, 360-ciostopniowym ekranem oraz w wersji nieekranowej o pojemności do 8, 10, 16 lub 20 par kabla symetrycznego.
Podstawę modułu HIGHBAND stanowi preferencyjne złącze szczelinowe (złącze IDC) KRONE LSA-PLUS, które jest standardem przemysłowym w technice połączeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Moduł HIGHBAND wyposażony jest w centralny punkt kontrolno-pomiarowy umożliwiający dokonywanie pomiarów bądź tymczasowych rozłączeń obwodów bez konieczności wypinania przewodów ze złącz IDC.

       Zewnętrzna budowa modułu i sposób jego montażu są w pełni kompatybilne z dotychczasowymi produktamo KRONE (seria LSA-PLUS i LSA PROFIL). Kody kolorów par kabla symetrycznego naniesione na moduł oraz możliwość wykonywania całości prac montażowych na przedniej stronie zainstalowanej krosownicy ułatwiaja i przyspieszają montaż okablowania opartego o HIGHBAND.

       Zaawansowana technologia oraz doskonałe parametry techniczne modułu sprawiają, iż moduł HIGHBAND znaczie przekracza wymagania kategorii 5 norm EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568A.
Jednocześnie spełnione są wszystkie wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
Jakość i parametry techniczne modułu KRONE HIGHBAND potwierdzają liczne certyfikaty niezależnych laboratoriów badawczych, w tym także polska homologacja numer 326/97.

 wróć...


POMIARY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

       Polecamy usługi testowania okablowania lokalnej sieci komputerowej, które wykonywane są przy pomocy specjalizowanego mikroprocesorowego przyrządu pomiarowego firmy Wavetek Wandel Goltermann (www.wwgsolutions.com).Miernik LT 8100A mierzy typowe instalacje kablowe. Idealnie nadaje się do certyfikacji sieci komputerowych.
Testuje:
- Kategorie: 3, 4, 5 i 5E, ISO kl. C, D do 100MHz;
- Poziom dokładności Level IIE;
- Mierzy Power Sum NEXT, ACR, ELFEXT;

Miernik zapewnia pełną diagnostykę okablowania strukturalnego, a dołączone oprogramowanie na PC służy do przechowywania danych i tworzenia raportów;
Kompletny zestaw testów do kat. 5/5E i ISO kl. C/D, poziom dokładności Level IIE powoduje, że tester ten jest idealny do certyfikacji sieci. Wykonuje zaawansowane pomiary Power Sum oraz ELFEXT. Rozszerzona diagnostyka par kablowych powoduje, że LT 8100A jest idealnym narzędziem do rozwiązywania problemów pojawiających się najczęściej po zmianach w sieci.Standardy okablowania strukturalnego

       Każda nowoczesna infrastruktura kablowa winna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z określonymi standardami i normami.
Prace standaryzacyjne prowadzone są pod kierunkiem ISO (International Standard Organization) i IEC (International Electrotechnical Commision). Standardy definiują kable, złącza, metody instalacyjne oraz klasyfikację instalacji.

Najważniejsze standardy międzynarodowe, amerykańskie i europejskie.

  Standardy międzynarodowe Standardy amerykańskie Standardy europejskie
  ISO/IEC 11801 TIA/EIA 568A EN 50173
Projekt. instalacji
Administr. instalacją
CD 14763-1
CD 14763-4
TIA/EIA 569
TIA/EIA 606
TIA/EIA 607
prEN 50174
Testowanie CD 14763-3
CD 14763-4
TSB 67
Standardy związane   TIA/EIA 569A  

 wróć...


SERWERY SIECIOWE I SYSTEMY OPERACYJNE

       TEST dostarcza, instaluje i konfiguruje serwery sieciowe klasy PC i RISC wyposażone w macierze dyskowe i systemy archiwizacji danych. Oferujemy również systemy o podwyższonej niezawodności (np. Novell IntranetWare SFT III).
Instalujemy i konfigurujemy sieciowe systemy operacyjne. Dla serwerów klasy PC są to systemy Linux, NetWare, Windows NT i Windows 2000, a  także LANTASTIC. Dla systemów klasy RISC są to systemy AIX i Linux. Zapewniamy integrację różnych systemów operacyjnych.


 wróć...